رمان های سایت

دختر یک مرتد(کاتلین کنت)

مولف:

کاتلین کنت ‌(kathleen kent)

مترجم:

آرش هوشنگی فر

چکیده:

هنوز زانو زده بود، چشمهایش به من نزدیک بودندو قدرت نگاهش باعث شد راه گلویم بسته شود. با یک هیجان ناگهانی گفت:

« من حاضرم کل زمین را جا به جا کنم تا مادرت را نجات بدهم می شنوی، سارا؟ حاضرم دیوارهای زندان او را بشکافم و او را به سرزمین های وحشی ایالت دیگری ببرم،

اما این چیزی نیست که خودش می خواهد. خودش را به جلوی قاضی ها می اندازه ، چون اعتقاد داره که بی گناهی اش از بین همه دروغ ها و فریب ها آشکار می شه.»

صورتش را چرخاند و نگاهش از روی خط افق گذشت. بعد بالحن ملایمی ، مانند آن که با باد صحبت می کند،گفت :« قدرتش باعث فروتنی من می شه.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *